Rekrutacja WSZiA - Zapraszamy!

Wypełnienie formularza przez strony WWW pozwala na jego wydrukowanie i zapisanie wprowadzonych danych do bazy rekrutacji. Wypełniony i wydrukowany formularz należy złożyć w dowolnym punkcie rekrutacyjnym WSZiA wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego oraz na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSZiA (zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
tel./fax +48 84 677 67 09, 677 67 10